Veletrh Biostyl 2011

Exkurze – třídy 2.K (kuchař), 1.F (kuchařské práce)

Veletrh Biostyl 2011

Duben 2011

Charakteristika veletrhu

Veletrhy ESOTERIKA, BIOSTYL a ECOWORLD byly připraveny jako místo setkání všech, kteří měli zájem o sebe, své okolí a prostředí, ve kterém žijeme. Místo, kde se navazovali osobní kontakty, potkávali zajímavé lidi, kupovali hezké věci a v neposlední řadě jste se mohli účastnit zajímavých přednášek a seminářů. Zkrátka místo, kde proudila energie života a každý si odnesl domů něco pro sebe a své blízké.

Veletrhy se letos konali již po šesté, ve dnech 8. – 10. 4. 2011 ve Výstavišti Praha – Holešovice, Průmyslový palác.

Ke zdravému životnímu stylu patří v dnešní době neodmyslitelně zájem o přírodní medicínu a biopotraviny. Veletrh zaměřený na BIOSTYL, nesoucí slogan „Vše pro Zemi… vše o Zemi“, představil filozofii bio stylu, známé i neznámé produkty, služby a novinky. Prostě vše dobré, o čem ještě možná ani nemáte ponětí…

Přímé propojení mezi zdravým životním stylem a hledáním věcí skrytých (neboli esoterických) reprezentoval veletrh ESOTERIKA, jenž představil celou řadu cest a způsobů k poznání sebe sama, osobnímu a duchovnímu růstu. Veletrh představil mnoho (staro)nových technik a směrů, které se v této oblasti nabízejí. Významnou část veletrhů tvořil bohatý doprovodný program, který letos vynikl zejména pestrostí a různorodostí. Jednotliví přednášející jsou skutečné „špičky“ ve svých oborech.

Na ECOWORLDU se nabízel mnoho ekologicky šetrných výrobků a technických vymožeností. Tento ucelený soubor výrobků napověděl jak se chovat ekologicky, tedy tak, abychom po sobě zanechali Zemi ve stejném stavu, v jakém jsme na ni přišli. Partnerem veletrhu byla CENIA, česká informační agentura životního prostředí. V rámci veletrhu také proběhla odborná konference pořádaná ve spolupráci se sdružením Eurosolar.cz na téma 100% obnovitelné energie.