Kurz svařování a montáž plastového potrubí

Zkuste si představit žít bez plastů. Vždyť se využívají skoro všude, kam se jen podíváme. Dokonce i tlačítka na klávesnici, na kterých teď píšu, jsou z plastu. Neuvěřitelné, kde všude plasty jsou.

Nemusí vás to ani napadnout, ale využívají se v potravinářství (pet-lahve, láhve na saponáty,sáčky…), v textilním a strojírenském průmyslu (těsnění, hadičky, trubky…) a v dalších různých odvětvích. Vyjmenovali jsme jen hrstku toho, kde je všude najdeme. Opravdu neuvěřitelné!

Většina běžných plastů je poměrně měkká, a jejich povrch se relativně snadno poškrábe. Od této skutečnosti není daleko k úvaze, že pokud budou pitná voda nebo splašky obsahovat písek, bude se při jejím průtoku odírat vnitřní stěna trubky a velmi brzy se prodře.

Jenže skutečnost se od tohoto chování značně odchyluje! Začněme příklady z praxe, kdy pro dopravu suspenzí pevných (abrazivních) látek ve vodě málo odolná ocelová potrubí, a především tvarovky pro změny směru, byly nahrazeny s velkým úspěchem právě plastem (doly, průmyslové podniky).

Odolnost zůstává zachována i v případě průtoku značně agresivních médií obsahujících abrazivní látky. Použití plastových vystýlek u trubek z jiných materiálů (litina, beton) je rovněž potvrzením příznivých vlastností plastů.

Plastové potrubí hraje v našem životě důležitou roli.

Žáci oboru Instalatér se bez znalosti práce s ním neobejdou. V rámci pořádaného kurzu Svařování a montáž plastového potrubí se seznámí s jednotlivými druhy spojovaného materiálu i s vlastním postupem montáže a svařování. Na závěr kurzu probíhá testování úrovně získaných znalostí a dovedností. Zkuste odpovědět na několik otázek.

Svařovat a lepit potrubí z plastů může:

a) jen osoba organizací proškolená při dodržování BOZP

b) jen osoba starší 18let

c) jen osoba s platným svářečským průkazem pověřená organizací provádět svářečské práce

Potrubí z plastů je možno hasit hasicími přístroji:

a) jen vodním

b) jen pěnovým nebo práškovým

c) všemi typy

Plasty jsou makromolekulární látky složené především z prvků:

a) H, C

b) Si, N

c) O, Al

Zahříváním výrazně měknou:

a) Reaktoplasty

b) Elastomery

c) termoplasty

Mezi výhody potrubí z plastů patří:

a) zvuková a tepelná izolace

b) malá tepelná roztažnost

c) vysoká odolnost proti UV záření

Životnost potrubí z plastů ovlivňuje:

a) jen provozní teplota kapaliny

b) jen tlak kapaliny

c) provozní teplota i tlak kapaliny

Co znamená označení PN u plastových trubek:

a) podniková norma

b) maximální provozní tlak v barech

c) maximální provozní tlak v kPa

Při hašení plastů má štiplavý zápach:

a) PE

b) PVC

c) PP