O projektu

Realizace projektu 2009 – 2011

Od 1. března 2009 vstoupila (zahájila projekt) Integrovaná střední škola, Slaný do projektu „Zlepšení podmínek výuky učebních oborů“ jehož rozpočet činil bezmála 6 milionů Kč. Jeho cílem bylo a stále je zavádění a tvorba nových organizačních forem výuky za podpory ICT a zvýšení kvality vzdělávání. Jedná se o propojení teoretického vyučování s odborným výcvikem a výuku nepočítačových předmětů pomocí ICT. Díky tomuto projektu došlo na naší škole, která nabízí širokou škálu strojírenských i potravinářských oborů, k výrazné modernizaci učeben výpočetní techniky, což umožňuje nový přístup k výuce nejenom předmětu Informační technologie.
Dalším velice důležitým zájmem naší školy je dosáhnout lepší uplatnitelnosti absolventů Integrované střední školy Slaný na trhu práce, zavedení nových moderních vyučovacích metod a nových výukových modelů s aktivním zapojením žáků. K tomu velmi přispěli pedagogičtí pracovníci. Zorganizovali řadu odborných vzdělávacích kurzů, vytvořili mnoho výukových materiálů a hlavně zkvalitnili a zefektivnili výuku na naši škole.
V prosinci 2011 projekt skončil, za tu dobu došlo k mnoha změnám, ať už se jedná o vybavení školy, pedagogický přístup, rozšíření možností pro žáky nebo aktivnější spolupráci se zaměstnavateli z regionu. Díky aktivní spolupráci s firmami Linet, spol. s. r. o. Želevčice, F.X.Meiller Slaný, MCE Slaný a Demag Slaný, můžeme žákům nabídnout, velmi žádané a pro vybrané budoucí povolání důležité, odborné kurzy například: barmanský kurz, moderní trendy v cukrařině, pájení a montáž měděného potrubí nebo svařování a montáž plastového potrubí. Absolventi těchto kurzů získají nové dovednosti, které budoucí zaměstnavatelé uvítají.
Celý projekt stál bezesporu hodně sil, trpělivosti a času, ale výsledek pro naši školu určitě stojí za to. Na realizaci projektu se podíleli a za jeho hladký průběh odpovídají členové realizačního týmu z řad zaměstnanců školy.

Cílové skupiny

Pedagogičtí pracovníci

Do realizace projektu byli zapojeni pedagogové, kteří navzájem spolupracovali v dílčích předmětových týmech. Absolvovaná školení zvýšila jejich odbornost, inovovaný způsob výuky byl pro učitele i pro žáky zajímavější.

Žáci ISŠ

V souvislosti s realizací projektu byla některá pracoviště vybavena novými technologiemi, byly vybaveny dvě učebny novými výkonnými počítači s připojením na internet. Žáci v rámci ŠVP zpracovávali ekonomický projekt na zřízení vlastní firmy, k tomu si prováděli SWOT analýzy a vyhledávali informace potřebné a aktuální pro vedení firmy. Tyto informace byly zpracovány učiteli a začleněny do výukových materiálů.

Žáci ZŠ

Pořádané workshopy umožnily potenciálním zájemcům o studium v ISŠ Slaný lépe poznat náplň jednotlivých oborů a tím se snáze rozhodnout o své budoucí kariéře. Žáci, kteří se zúčastnili těchto akcí, obdrželi kromě občerstvení také podrobně zpracovaný propagační materiál o škole a nabízených učebních oborech a drobné propagační předměty.
Exkurze žákům více přiblížila každodenní realitu pracovníka technického oboru a to mohlo mít zásadní vliv na volbu žáků, ať již ve prospěch či neprospěch volby technického oboru. V běžném režimu základních škol se navrhované aktivity projektu také uskutečňovaly, ale v naprosto nesrovnatelně menší míře. Jednalo se v podstatě o nahodilé akce realizované základní školou.

Výchovní poradci a učitelé ISŠ Slaný dostali servis, který jim velmi usnadnil práci na své škole a obohatil je o nové informace a zkušenosti.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt neměl vazby na jiné projekty .

Doba trvání projektu: 3/2009 – 12/2011
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.06/01.0079

Ke stažení:
Souhrnné_informace_o _realizaci_projektu _PPVK

Publicita

Od 1. března 2009 vstoupila (zahájila projekt) Integrovaná střední škola, Slaný do projektu „Zlepšení podmínek výuky učebních oborů“ jehož rozpočet činil bezmála 6 milionů Kč. Jeho cílem bylo a stále je zavádění a tvorba nových organizačních forem výuky za podpory ICT a zvýšení kvality vzdělávání. Jedná se o propojení teoretického vyučování s odborným výcvikem a výuku nepočítačových předmětů pomocí ICT. Díky tomuto projektu došlo na naší škole, která nabízí širokou škálu strojírenských i potravinářských oborů, k výrazné modernizaci učeben výpočetní techniky, což umožňuje nový přístup k výuce nejenom předmětu Informační technologie.

Dalším velice důležitým zájmem naší školy je dosáhnout lepší uplatnitelnosti absolventů Integrované střední školy Slaný na trhu práce, zavedení nových moderních vyučovacích metod a nových výukových modelů s aktivním zapojením žáků. K tomu velmi přispěli pedagogičtí pracovníci. Zorganizovali řadu odborných vzdělávacích kurzů, výukových materiálů a hlavně zkvalitnili a zefektivnili výuku na naši škole.

V prosinci letošního roku bude projekt končit, za tu dobu došlo k mnoha změnám, ať už se jedná o vybavení školy, pedagogický přístup, rozšíření možností pro žáky nebo aktivnější spolupráci se zaměstnavateli z regionu. Díky aktivní spolupráci s firmami Linet, spol. s. r. o. Želevčice, F.X.Meiller Slaný, MCE Slaný a Demag Slaný, můžeme žákům nabídnout, velmi žádané a pro vybrané budoucí povolání důležité, odborné kurzy například: barmanský kurz, moderní trendy v cukrařině, pájení a montáž měděného potrubí nebo svařování a montáž plastového potrubí. Absolventi těchto kurzů získají nové dovednosti, které budoucí zaměstnavatelé uvítají.

Celý projekt stál bezesporu hodně sil, trpělivosti a času, ale výsledek pro naši školu určitě stojí za to. Na realizaci projektu se podíleli a za jeho hladký průběh odpovídají členové realizačního týmu z řad zaměstnanců školy.