TPCA Kolín

Exkurze – třída 1.A, 2.A, 3.A (automechanik)
Květen 2010

Charakteristika automobilky TPCA Kolín

V souladu s plánem exkurzí ve školním roce 2OO9/2O1O proběhla prohlídka firmy T.P.C.A. Kolín – výrobce osobních automobilů.
Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) je joint-venture firem Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën postavený v roce 2002 v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry. Výroba byla zahájena v únoru 2005 a již v následujícím roce dosáhla plánované roční kapacity 300 000 vozů. V TPCA v současné době pracuje 3 500 zaměstnanců. Tržby kolem 50 miliard korun vynesly TPCA na pozici jednoho z největších exportérů v ČR. Kolínská automobilka vyrábí modely Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroën C1, městské vozy vyznačující se spolehlivostí a nízkou spotřebou.

TPCA používá nejekologičtější dostupné technologie, což potvrdila i certifikace BAT (Best Available Techniques), kterou automobilka obdržela společně s mezinárodním certifikátem řízení ochrany životního prostředí EN ISO 14001:2004. Na podporu Kolínska věnovala TPCA již více než 74 milionů korun.
Výroba automobilů, která splní veškerá přání a požadavky zákazníků, je skutečným uměním. V TPCA je za ni zodpovědná Toyota, jejíž výrobní systém TPS (neboli Toyota Production System) je v automobilovém průmyslu pojmem a zárukou efektivní výroby. Prioritou je skloubit nekompromisní požadavky na kvalitu a bezpečnost s naprostým respektem k ochraně životního prostředí.

Továrna při výrobě používá nejekologičtější technologie, které jsou na světě k dispozici. To potvrdila i certifikace BAT (Best Available Techniques), kterou obdrželi společně s mezinárodním certifikátem řízení ochrany životního prostředí EN ISO 14001:2004. V TPCA je ochrana přírody součástí výrobního systému a každodenního života továrny

Výroba je šetrná

Neplýtvá se energetickými zdroji, minimalizuje se množství ztrát a odpadu, recyklují použité suroviny a jsou zaváděny ohleduplné výrobní technologie, například vodou ředitelné barvy pro kataforézu.

Ochrana životního prostředí začíná u každého zaměstnance: důsledně je tříděn odpad, šetří se papírem a energií, zodpovědně je přistupováno k životnímu prostředí.
Vozy se vyznačují vysokým podílem recyklovatelných dílů, malou váhou a tím i nízkou spotřebou.

Žáci si prohlédli všechny provozy. Prostřednictvím virtuální prohlídky můžete alespoň částečně nahlédnout do kuchyně výroby „trojčat“ z TPCA, kterou naši žáci viděli.
V závěrečné diskusi s odpovědnými pracovníky řízení lidských zdrojů byly studentům poskytnuty potřebné informace o přípravě, požadavcích, vzdělání a jazykové přípravě potřebné pro zastávání jednotlivých pracovních pozic.